Seminarium Mary Kay w Polsce 2010

Wczoraj i dzisiaj uczestniczyłam po raz kolejny w Seminarium Mary Kay w Polsce. Seminaria odbywają się raz w roku. Do Warszawy przyjeżdżają Konsultantki z Estonii. Łotwy i Litwy. Oczywiście są, i to w większości, Konsultantki z Polski.

Każdego roku obserwuję jak zwiększa się liczba uczestniczek. Np. w ubiegłym roku zmieściłyśmy się wszystkie [...]